Algemene voorwaarden

1 Betalingsvoorwaarden : Netto 15 dagen factuurdatum
2 Elk bezwaar aangaande de factuur moet schriftelijk worden gedaan, ten laatste acht dagen na ontvangst van de factuur
3 Bij gebrek aan betaling van de rekening op de voorzien vervaldag, dit is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een nalatigheidsintrest toegepast worden van 12%. Deze intrest loopt van rechtswege door de overeenkomst zelf en de aanvaarding van de factuur.
4 Een vast recht van 1,25 € administratiekosten wordt toegepast op facturen beneden 25€
5 Ingeval van betwisting van welke aard ook, zijn enkel de rechtsmachten van het arrondissement Ieper bevoegd, om van het geschil kennis te nemen.